prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska
                                   


mgr Wacława Zuziowa

prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska

Elżbieta Wianecka

   
Współtwórca metody krakowskiej.
Psycholog, logopeda, terapeuta, profesor w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dyrektor merytoryczny w Gabinecie Neurologopedycznym "Gżegżółka" (Cracow School of Polish, Speeach & Language Therapy).
Teoretyk i praktyk. Specjalista w diagnozowaniu dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej: autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera, z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej.
Autor Symultaniczno-Sekwencyjnej Metody Czytania®.
Gabinet w Krakowie.

Kontakt - jadwiga.cieszynska@autocom.pl
Publikacje:
1. Rozumienie i użycie słownych określeń czasu przez dzieci niesłyszące, Energeia, Warszawa, 1999.
2. Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków, 2000.
3. Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji? Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków, 2001.
4. Metody wywoływania głosek, Kraków 2003
5. Seria Kocham czytać, Wydawnictwo Edukacyjne 2003
6. Dwujęzyczność, dwukulturowość - przekleństwo czy bogactwo? Kraków 2006.
7. Kocham uczyć czytać, Kraków 2006.
8. Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od 3. miesiąca życia do 6. roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne 2007, Kraków (publikacja wspólnie z Martą Korendo)
9. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda krakowska, Wyd. Omega Stage System 2011, Kraków
10. Kocham szkołę. Podręcznik do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, Wydawnictwo WIR 2011, Kraków (publikacja wspólnie z Martą Korendo i Agnieszką Balą)